Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

Fysisk aktivitet overgår medisiner ved behandling av psykiske lidelser

Trening kan være mer effektivt enn medisiner mot psykisk sykdom. Ifølge artikkelen viser flere studier at fysisk aktivitet kan ha en positiv effekt på psykisk helse, og at dette kan være en effektiv behandling for en rekke psykiske lidelser.

Studier har vist at trening kan være en effektiv behandling for en rekke psykiske lidelser, inkludert depresjon, angst, bipolar lidelse, schizofreni og ADHD. Trening kan også ha en positiv effekt på symptomer som søvnproblemer og konsentrasjonsvansker.

En av de største fordelene med trening som behandling for psykiske lidelser er at det kan ha færre bivirkninger enn medisiner. Mens medisiner kan ha en rekke bivirkninger som tretthet, vektøkning og seksuelle problemer, kan trening ha positive effekter på andre områder av helsen, for eksempel hjertet og musklene.

Studier har også vist at trening kan ha en positiv effekt på hjernen. Fysisk aktivitet kan øke nivåene av nevrotransmittere som serotonin og dopamin, som begge spiller en viktig rolle i reguleringen av humøret. Trening kan også øke blodtilførselen til hjernen, som kan bidra til å forbedre kognitiv funksjon og redusere risikoen for hjerneslag og demens.

En annen fordel med trening er at det kan bidra til å redusere stressnivået. Stress kan være en av de største bidragsyterne til psykiske lidelser, og trening kan hjelpe til med å redusere stressnivået ved å øke produksjonen av hormoner som endorfiner og oxytocin.

En studie fra 2018 viste at trening kan være like effektivt som medisiner for behandling av depresjon. Studien fulgte 455 voksne med moderat til alvorlig depresjon og fant at trening var like effektivt som medisiner i å redusere depresjonssymptomer etter 12 uker. Studien fant også at de som trente hadde færre bivirkninger enn de som tok medisiner.

En annen studie fra 2019 fant at trening kan ha en positiv effekt på symptomer på schizofreni. Studien fulgte 70 personer med schizofreni og fant at de som trente hadde en signifikant reduksjon i symptomer som hallusinasjoner og vrangforestillinger.

Selv om trening kan være en effektiv behandling for psykiske lidelser, er det viktig å huske at det ikke er en kur. Trening kan være en del av en helhetlig tilnærming til behandling av psykiske lidelser, sammen med terapi og medisiner.

Det er også viktig å huske at trening ikke nødvendigvis er riktig for alle. Personer med alvorlige psykiske lidelser eller fysiske helseproblemer bør konsultere legen

Malik Usama

Content Meta Specialist

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Share this Post
ADHD og aldring

ADHD og aldring

Etter hvert som personer med ADHD blir eldre, står de overfor problemer med denne diagnosen. Det er knyttet til barndommen,

Les mer »
ADHD og arbeid

ADHD og Arbeid

I Norge er det viktig å skape et oppmuntrende arbeidsmiljø, spesielt for personer med ADHD. Dette krever å fremme arbeidsplass

Les mer »
Takle ADHD på høyskole

Takle ADHD på høyskole

Studiehverdagen i Norge er spennende og krevende, spesielt for de med ADHD. Vanskeligere fagmiljø, mer selvstendighet og nye ansvarsområder. Følg

Les mer »