Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

ADHD og Arbeid

I Norge er det viktig å skape et oppmuntrende arbeidsmiljø, spesielt for personer med ADHD. Dette krever å fremme arbeidsplass endringer. Denne måten er designet for å gi fleksibilitet, redusere distraksjoner og forbedre generell trivsel i anerkjennelse av de ulike behovene til ansatte. Det garanterer at personer med ADHD kan vokse og bidra på arbeidsplassen.

Tilrettelegging på arbeidsplassen

Fleksibel arbeidstid: To account for the different attention spans and energy levels of people with ADHD, implement flexible work hours. Giving workers flexibility with their schedules can improve output and wellbeing.
Dedikerte stilleområder or headphones should be offered. By helping workers reduce distractions. This promotes an atmosphere that is good for concentrated work.
Planlagte pauser at various points during the day. Short breaks help people with ADHD stay focused and help control their restlessness.
Klar kommunikasjon: Create effective lines of communication. Giving clear directions and expectations helps people with ADHD keep organized on tasks. It reduces the possibility of misunderstandings.
Angi prioritet av oppgaver and Organizing Support. It Provide materials for organizing and setting priorities for tasks. supplying digital
Alternativer for ekstrent arbeide: Encourage employees to choose remote work that gives them the freedom to customize their workspaces to their needs. Workplace control can be enhanced via remote work.
Hyppige oppdateringer: Make sure to check in frequently and give constructive criticism. An environment of support is created by open communication, which enables staff members to discuss problems and to find solutions.

Tips for tidsstyring

I Norge innebærer effektiv tidsstyring for personer med ADHD en personlig tilpasset strategi og et støttende miljø. Å omfavne fleksible arbeidsplaner, strukturerte pauser og bruke digitale verktøy for organisering er viktig. Den norske vektleggingen av balanse mellom arbeid og fritid og forståelse for psykisk helse bidrar til en kultur. Det oppfordrer personer med ADHD til å utvikle tidsstyrings teknikker, fremme produktivitet og trivsel.

Arbeidsminne, eller korttidsminne, er et problem for noen personer med ADHD, noe som kan gjøre det lettere å glemme ting.

Bedrifter kan bistå med dette ved å:

  • arrangere regelmessige møter for å snakke om den kommende uken og fordele oppgaver en etter en.
  • skrive ut instruksjoner eller veiledninger for aktiviteter, ved hjelp av planlegging eller planleggings programvare for å gi en ukentlig oppgave oversikt. Ta opp alle møter og presentasjoner og gjøre opptakene tilgjengelige.
  • Sette på plass automatiserte påminnelser for møter og avtaler fem minutter i forveien.
  • overvurdere varigheten av oppgaver eller møter, levere grafiske diagrammer, sjekklister eller plakater som fremhever viktig informasjon.
  • Gi en stor dataskjerm, slik at brukeren kan se alt de trenger samtidig eller dele opp side for side.

Suksesshistorier i karrieren

Campbell Mckenna Suksesshistorie
Han sier følgende:
Som selskapets skaper og administrerende direktør, er jeg glad for å reflektere over mine mer enn 15 års suksess og ekspertise i ansettelsessektoren. Jeg har hatt stillinger i flere bransjeledende virksomheter i løpet av min karriere, før jeg startet mitt eget. Ved å bruke min omfattende bransjeerfaring og spesifikke ferdighetssett, har jeg administrert verdensomspennende utøvende søke initiativer for noen av de største organisasjonene her på Sourcing Solved.
ADHD påvirker meg også. Hvis du er overrasket over det, er du ikke den eneste. Tross alt er ADHD, vanligvis sett på som en negativ tilstand som bør behandles. Men jeg kjempet med denne tilstanden og ble vellykket.

Den karriere endrende historien til Dr. George Sachs
For Dr. George Sachs var et stort livsvendende øyeblikk å endre karriere i en alder av
30. Han skjønte ikke på den tiden, at en stor del av problemene hans i yrket stammet fra voksen ADHD som hadde gått udiagnostisert.
Som en vellykket sertifisert klinisk psykolog for barn og voksne, spesialiserer Dr. George Sachs seg på behandling av ADD, ADHD og autismespektrum forstyrrelser. I tillegg til å være skaperen av det holistiske ADHD-behandlingssenteret Sachs Center, er han også medstifter og klinisk direktør for Inflow, en vitenskapsbasert app for voksne med ADHD, og forfatteren av flere barnebøker, inkludert Glad, Gal, Trist, og Hjelp de traumatiserte barna og Hjelp mannen din med ADHD.

En reise med selvoppdagelse og gründersuksess
Ingrid Heyerdahl er et lysende eksempel på utholdenhet, viljestyrke og verdien av å omfavne sine individuelle evner, i en verden som omfavner nevrodiversitet. Ingrid, opprinnelig fra både Brasil og Norge, har inspirert mange mennesker med ADHD over hele verden gjennom sin vei som digital gründer og forretningscoach. Vi går inn på Ingrids livsfortelling, opprettelsen av ADHD SUPERKVINNEN, og hennes utrettelige engasjement for å utdanne kvinner med ADHD for å overvinne hindringer og lykkes som gründere i livet hennes.

 

Konklusjon

Arbeidsplasser i Norge viser nasjonens engasjement for å skape et innbydende og oppmuntrende arbeidsmiljø. Å anerkjenne kravene til mennesker som har diagnoser som ADHD. Innføringen av tilpasningsdyktige tidsplaner, fredelige arbeidsområder og bistandsressurser betyr et konstruktivt trekk. Disse tilpasningene er bevis på forpliktelse til å forbedre arbeidsmiljøer som gjør det mulig for mennesker med ulike evner å blomstre og bidra. Som nasjonen fortsetter å legge stor vekt på inkludering.

Malik Usama

Content Meta Specialist

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Share this Post
ADHD og aldring

ADHD og aldring

Etter hvert som personer med ADHD blir eldre, står de overfor problemer med denne diagnosen. Det er knyttet til barndommen,

Les mer »
Takle ADHD på høyskole

Takle ADHD på høyskole

Studiehverdagen i Norge er spennende og krevende, spesielt for de med ADHD. Vanskeligere fagmiljø, mer selvstendighet og nye ansvarsområder. Følg

Les mer »